Fundacja

Zwierzęta Podhala

            

Odliczenie podatkowe z tytułu darowizny…

Przekazanie darowizny na rzecz wybranej organizacji, która zajmuje się działalnością pożytku publicznego, to nie tylko wyraz Waszego zaangażowania , ale również dobry sposób na to by zapłacić niższy podatek. Przekaż darowiznę np. na Fundację Zwierzęta Podhala i skorzystaj z ulgi!

Ulga podatkowa z tytułu darowizn przysługuje osobom, które w roku podatkowym, z którego się rozliczają, przekazały darowizny na:
cele kultu religijnego,
działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła,
cele krwiodawstwa,
działalność pożytku publicznego.

Ile można odliczyć?

Kwota, którą odliczamy, nie może być wyższa niż 6% Waszego dochodu

Udokumentowanie darowizny
wcale nie jest trudne!

Podczas wypełniania PIT, na formularzu powinniśmy wskazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego. Jak spełnić ten ostatni warunek? W przypadku darowizny pieniężnej wystarczającym potwierdzeniem będzie dowód wpłaty (np. potwierdzenie przelewu z naszego konta bankowego na rachunek obdarowanego).

Serdecznie dziękujemy!