Fundacja

Zwierzęta Podhala

            

Przekaż 1,5% swojego podatku
 zwierzętom z Podhala!

Taka okazja jest raz w roku! Dzięki Waszej pomocy i wsparciu, dobro ma możliwość dziać się dalej. Podaruj 1,5% podatku, a na co dzień bezpłatnie pomagaj z FaniMani.pl https://fanimani.pl/zwierzetapodhala/
Wasze zeznanie podatkowe uzupełnione o KRS (wzór zamieszczamy poniżej) i wpisanym kodem 23138 w rubryce nr. 149 „Cel szczegółowy” to ogromne wsparcie dla zwierząt będących pod naszą opieką.
Pamiętajcie o nas ❤

Serdecznie dziękujemy!